Zajišťujeme kompletní celní služby při vývozu nebo dovozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii, což zahrnuje:

  • Zastupování klienta v celním řízení
  • Vystavování celních prohlášení v režimech vývozu, dovozu a tranzitu + elektronická komunikace
  • Vystavování dalších dokladů, potřebných k celnímu řízení např. D.V.1
  • Vystavování dokladů prokazujících původ zboží, status zboží – např. EUR 1, A.TR
  • Vystavování přepravních dokladů – např. CMR
  • Vyřizování korespondence s celními úřady
  • Poradenství v oblasti celní problematiky